جمعه, 07 مهر,1402 - شنبه, 08 مهر,1402 | برای 1 اتاق ( 1 بزرگسال )

ca 1 بزرگسال

انتخاب اتاق برای گروه شماره 1 1 بزرگسال
نوع اتاق حداکثر ظرفیت قیمت
یک تخته یک تخته 1 نفر
تا 12% تخفیف 11,800,000 ریال 10,500,000 ریال
دو تخته دو تخته 2 نفر
تا 23% تخفیف 18,600,000 ریال 14,500,000 ریال
سه تخته سه تخته 3 نفر
تا 24% تخفیف 27,600,000 ریال 21,000,000 ریال
چهارتخته چهارتخته 4 نفر
تا 24% تخفیف 36,800,000 ریال 28,000,000 ریال
پنج تخته پنج تخته 5 نفر
تا 24% تخفیف 46,000,000 ریال 35,000,000 ریال
یک تخته فولبرد یک تخته فولبرد 1 نفر
تا 19% تخفیف 12,800,000 ریال 10,450,000 ریال
دو تخته فولبرد دو تخته فولبرد 2 نفر
تا 20% تخفیف 20,600,000 ریال 16,500,000 ریال
سه تخته فولبرد سه تخته فولبرد 3 نفر
تا 20% تخفیف 30,600,000 ریال 24,750,000 ریال
چهار تخته فولبرد چهار تخته فولبرد 4 نفر
تا 19% تخفیف 40,600,000 ریال 33,000,000 ریال
پنج تخته فولبرد پنج تخته فولبرد 5 نفر
تا 19% تخفیف 50,600,000 ریال 41,250,000 ریال

موقعیت جواهری روی نقشه
مشهد، خیابان امام رضا، نبش امام رضا 6